maznuo:
Bole

digitalizovao:
 
Pedro


©®2003

broj receptura

 za potpuni doživljaj pustite si malo muzike:  1 - 2 - 3

Korice, naslov  1, 2, 3, 4, 5
Predgovor  7
Uvod  9, 10, 11
1 - 16  N A P I C I  (str. 13 - 31)
17 - 53  S U P E,   Č O R B E   I   U L O Š C I,  I Z R A D A   P O J E D I N I H   U L O Ž A K A  (str. 33 - 89)
54 - 64  S O S O V I  (str. 91 - 106)
65 - 72  J E L A   O D   J A J A  (str. 107 - 117)
73 - 86  J E L A   O D   R I B E  (str. 119 - 143)
87 - 93  J E L A   O D   M E S A   S A   R O Š T I L J A  (str. 145 - 154)
94 - 134  J E L A   O D   M E S A   I   P R O I Z V O D I   O D   M E S A   (str. 155 - 217)
135 - 185  S A M O S T A L N A   J E L A   I   P R I L O Z I   O D   P O V R Ć A   I   V A R I V A  (str. 219 - 284)
186 - 252  S L O Ž E N A   J E L A  (str. 285 - 389)
253 - 278  S A L A T E  (str. 391 - 421)
279 - 333  K O M P O T I   -   S L A T K A   J E L A   I   S L A T K I Š I   -   P I T E  (str. 423 - 491)
334 - 357  Gotova industrijska jela (u alu-foliji - sterilisana) 493
(str. 495, 496)
358 - 386  Sastavljena glavna jela pomoću receptura 497
(str. 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505)
387 - 425  Važnije namirnice koje se daju uz jela iz receptura 507
(str. 509, 510, 511, 512)
Neki praktični saveti i stručni izrazi 513
(str. 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522)
Tablica sastava životnih namirnica 523
(str. 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538)
Sadržaj 539, 540, 541, 542, 543, 546

Ne odgovaramo za nikakve posljedice upotrebe ovog skeniranog materijala. Na žalost nismo bili u mogućnosti skenirane slike obraditi nekim ocr programom, pa su ostale u jpg formatu. Ako jednog dana netko to napravi, neka mi pošalje na mail. Dobar tek. Prijatno oktobar!!! :-)